Oferta dla Firm

Dlaczego Allegro?

Jesteśmy czołowym przedstawicielem polskiego e-commerce. Sprzedajmy coś razem!

Dlaczego Allegro?

Jesteśmy największą platformą transakcyjną w Polsce

udział e-commerce w sprzedaży detalicznej w Polsce rośnie rocznie o 22,6%

75% osób pytanych o sklep internetowy wskazuje Allegro na pierwszym miejscu

14 milionów klientów

wspomagana znajomość naszej marki to aż 98%

90% naszych użytkowników robi na Allegro regularne zakupy

dla 81% internautów Allegro to pierwszy wybór, kiedy chcą coś kupić w sieci

Potencjał Allegro

Każdy dzień w naszym serwisie to:

 • średnio 900 000 sprzedanych przedmiotów
 • 500 000 dokonanych transakcji
 • 300 000 kupujących
Allegro Inpost

"Swój biznes założyłem na Allegro ze względu na dostęp do ogromnej ilości klientów. Zanim zostałem sprzedawcą na Allegro, byłem kupującym – tak jak wszyscy. Po co szukać w innych miejscach, kiedy tu mam wszystko? Używam też aplikacji mobilnej dla sprzedawców, dzięki niej zawsze i wszędzie mam dostęp do serwisu." - Intersklep

Wirtualna galeria handlowa

Wirtualna galeria handlowa

Zaczynaliśmy jako serwis aukcyjny. Teraz jesteśmy największą wirtualną galerią handlową w Polsce.

 • Obecnie 90% produktów kupowanych jest za pomocą opcji "kup teraz".
 • Na Allegro nowe przedmioty stanowią dziś 93% wszystkichwystawionych ofert.

Twój sklep zawsze w zasięgu ręki

Rynek mobilny pnie się w górę:

 • Udział sprzedaży mobilnej na rynku on-line rośnie o 67% rocznie (Źródło: Center for Reatail Research estimate 2014)
 • W 2018 roku w Polsce będzie 50 milionów smartfonów i 10 milionów tabletów (Źródło: 2014 rok PwC)
 • W ostatnim roku ilość transakcji dokonywanych w naszej aplikacji mobilnej wzrosła o 175%. Dzięki niej klienci mają dostęp do Twoich produktów w każdych okolicznościach.
Twój sklep zawsze w zasięgu ręki

Narzędzia ułatwiające prowadzenie e-sklepu

Allegro to platforma sprzedażowa, która oferuje Ci narzędzia niezbędne w sprzedaży:

 • płatności PayU
 • dostawa Allegro InPost
 • Menedżer Sprzedaży

Nasza oferta

Reklamujemy Cię w sieci

Nieważne czy jesteś dużą firmą, czy małym sklepem internetowym - udostępniamy Ci wiele narzędzi reklamowych, dzięki którym zyskasz nowych klientów.
Poznaj wszystkie rodzaje reklamy na Allegro

Twój e-biznes w 3 minuty

Tylko tyle zajmie Ci założenie Konta Firma w Allegro.

Twój e-biznes w 3 minuty

Zobacz jak to zrobić

"Nie znam nikogo, kto nie słyszał o Allegro. Serwis odwiedzają miliony kupujących! Sprzedaję na Allegro, bo inni przenoszą tu swoje biznesy. Jest ich coraz więcej! Dlaczego ja nie miałbym spróbować? Dzięki aplikacji mobilnej kontroluję sprzedaż nawet wtedy, kiedy nie mam dostępu do komputera." - IMAGIC

We are the largest transaction platform in Poland

the share of e-commerce in retail sales in Poland is growing by 22,6% annually

75% of respondents asked about an online store name Allegro as first

14 million customers

prompted awareness of our brand is as much as 98%

90% of our users regularly shop on Allegro

for 81% of Internet users Allegro is the first choice for online shopping

Potential of Allegro

For our website, each day means:

 • an average of 900 000 items sold
 • 500 000 completed transactions
 • 300 000 buyers
Allegro Inpost

"I set up my business on Allegro to tap into its huge client base. Before I turned to selling on Allegro, I had been a buyer, like everybody. Why look elsewhere when I can get everything right here. I also use the mobile app for sellers to access the site whenever and wherever I want." - Intersklep

Virtual shopping mall

Wirtualna galeria handlowa

We started as an auction website. Now we are the largest shopping mall in Poland.

 • Today, 90% of products are purchased through the "buy now" option.
 • 93% of all items offered on Allegro today are new.

Your store always at hand

The mobile market keeps heading north:

 • The share of mobile sales in the online market is growing by 67% annually (Source: Center for Reatail Research estimate 2014)
 • In 2018, there will be 50 million smartphones and 10 million tablets in Poland (Source: 2014 rok PwC)
 • Last year, the number of transactions effected through our mobile app grew by 175%. It allows customers to access your products wherever and whenever they choose.
Twój sklep zawsze w zasięgu ręki

Tools Which simplify running an online store

Allegro is a sales platform that offers you indispensable sales tools:

 • PayU payments
 • Allegro InPost delivery
 • Sales Manager

Explore out tools

We advertise you online

Whether you are a big company or a small online store - we provide you with many advertising tools to attract new customers.
Explore all types of advertising on Allegro

E-business in 3 minutes

That’s all it takes to create a Business Account on Allegro.

Twój e-biznes w 3 minuty

See how to do it

"I never heard of anyone who doesn’t know Allegro. The site is visited by millions of buyers! I sell on Allegro because others are moving their businesses here. Their numbers continue to grow! Why shouldn’t I give it a go? With the mobile app I can control my sales even when I have no access to a computer." - IMAGIC