Oferta dla Firm

Jak zacząć?

Cenimy Twój czas, dlatego założenie sklepu na Allegro trwa tylko kilka minut. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, jak otworzyć swój własny e-commerce. Założenie konta firmowego jest bezpłatne.

Jak zacząć?

Twój sklep na allegro

Twój sklep na Allegro

Z myślą o przedsiębiorcach stworzyliśmy Konto Firmowe

 • Różni się ono od zwykłego konta szeregiem funkcjonalności usprawniających prowadzenie sklepu internetowego - więcej informacji na ten temat znajdziesz w Pomocy Allegro.
 • Możesz je rozpoznać po ikonie teczki przy nazwie firmy.
 • Jego założenie odbywa się w kilku prostych krokach.
  Opisaliśmy je poniżej.

"Kilka lat temu mieliśmy na Allegro jedno konto. Teraz mamy ich kilka i znacznie poszerzyliśmy asortyment, a ciągle się rozwijamy. Branża e-commerce przeżywa rozkwit, a my razem z nią. Korzystamy z narzędzi od Allegro i słuchamy naszych klientów. To działa!" - Sklep-Presto_pl

Jak założyć konto firmowe

Wypełnij formularz rejestracyjny

Wypełnij formularz rejestracyjny, podając nazwę konta, e‑mail, adres firmy, NIP, REGON i KRS.
Znajdziesz go tutaj.

Wypełnij formularz rejestracyjny

Odbierz e‑mail z linkiem aktywacyjnym.

Wypełnij formularz rejestracyjny

Na stronie aktywacji poprosimy Cię o przelanie 1,01 zł na konto serwisu. Kwotę tę w całości zwrócimy na rachunek bankowy lub księgujemy na Twoim subkoncie Allegro.

Wypełnij formularz rejestracyjny

W nielicznych przypadkach poprosimy Cię również o przesłanie zeskanowanych dokumentów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Informacje prawne

Informacje prawne

Wszystkich przedsiębiorców sprzedających na polskim Allegro obowiązują polskie przepisy regulujące handel w internecie, również w zakresie obowiązków i uprawnień wynikających z Ustawy o prawach konsumenta. Polskie przepisy reguluje ustawa o Ochronie Praw Konsumenta z 25 grudnia 2014, która dostosowuje polskie przepisy do uprawnień konsumentów z obszaru Unii Europejskiej.

Najważniejsze prawa kupującego:

 • 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny
 • 12 miesięcy na zwrot towaru, jeśli sprzedawca nie poinformował o możliwości zwrotu
 • 2 lata na reklamację towaru
 • jeśli kupujący złoży reklamację towaru w ciągu 12 miesięcy od zakupu, automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania

Przeczytaj więcej o opodatkowaniu VAT i sprzedaży wysyłkowej towarów z UE do Polski.
Czytaj PDF

Dobre praktyki

Przeczytaj, zanim zaczniesz sprzedawać. To przyciągnie więcej kupujących do Twojej oferty.

Dobre praktyki - tytuł

Tytuł:

 • stosuj słowa, które najlepiej opisują przedmiot i kupujący wpisuje je w wyszukiwarkę (np. producent, model, kolor, rozmiar)
 • podaj dokładną nazwę przedmiotu
 • zrezygnuj ze słów: "super", "mega", "ekstra" itp.
Dobre praktyki - zdjecia

Zdjecia:

 • im więcej zdjęć i ujęć przedmiotu, tym lepsza sprzedaż
 • rób zdjęcia na jednolitym tle
 • nie stosuj ramek i innych ozdób
Dobre praktyki - dostawa

Dostawa:

 • udostępnij odbiór osobisty, to wzbudza zaufanie klientów
 • wysyłaj towary jak najszybciej

Your store on Allegro

Twój sklep na Allegro

With entrepreneurs in mind, we have created the Business Account

 • Unlike an ordinary account, it has a number of functionalities to run an online store more efficiently - you can find more information in the Allegro help section.
 • You can recognise it by the briefcase icon next to the company name.
 • You can create it in a few easy steps.
  Description below.

"A few years ago, we had one account on Allegro. Now we have several, we have expanded our assortment considerably and we keep growing all the time. The entire e-commerce sector is booming, and so are we. We use tools from Allegro and listen to our customers. It works!" - Sklep-Presto_pl

How to create a business account?

Wypełnij formularz rejestracyjny

Complete the registration form, typing account name, e-mail, company address, NIP, REGON and KRS. You can find it
here.

Wypełnij formularz rejestracyjny

Receive an e-mail with the activation link.

Wypełnij formularz rejestracyjny

On the activation page, you will be asked to transfer 1.01 zł to the website account. This amount will be refunded in full to your bank account or credited to your Allegro sub-account.

Wypełnij formularz rejestracyjny

In rare cases, we may also ask you to send scans of documents. You can find more information on this here.

More information about register a company account on Allegro http://faq.allegro.pl/artykul/122365/my-company-registered-outside-poland-how-can-i-register-comp

Legal notice

Informacje prawne

All entrepreneurs selling on Allegro in Poland are subject to Polish laws regulating online commerce, also in the scope of duties and entitlements set forth in the Consumer Rights Act. Polish laws are stipulated in the Consumer Rights Protection Act of 25 December 2014 which harmonises Polish legislation with consumer rights in the European Union.

Principal rights of the buye:

 • 14 days return without cause
 • 12 months return if seller failed to advise about the right to return
 • 2 years for product complaints
 • if buyer submits a product compliant within 12 months after purchase it is automatically assumed that the product was defective upon delivery

Read more about VAT taxation and distance selling of goods from the EU to Poland.
Read PDF

Good practices

Read before your start selling. This will attract more buyers to your offering.

Dobre praktyki - tytuł

Title:

 • use words which best describe your item and are typed by buyers in search engines (e.g. producer, model, colour, size)
 • precisely name the item
 • refrain from using words such as: "super", "mega", "extra" etc.
Dobre praktyki - zdjecia

Images:

 • more images and more views of product translate into more sales
 • take images against a uniform background
 • do not use frames and other ornaments
Dobre praktyki - dostawa

Delivery:

 • make self-pickup available, as this builds trust
 • dispatch items as quickly as you can