Oferta dla Firm

Narzędzia wspierające sprzedaż

Masz lepszą ofertę od konkurencji? Wyróżnij ją! Udostępniamy Ci wiele możliwości promocji Twojej firmy. Niżej znajdziesz informacje na temat całej palety rozwiązań, które podnoszą skuteczność sprzedaży na Allegro.

Narzędzia wspierające sprzedaż

Dla małych firm

Docieraj do nowych Kupujących.
Allegro to prosty sposób na rozwój Twojego biznesu. Skorzystaj z wielu możliwości promocji.

Brand belka

Reklama Twojej firmy jest wyswietlana nad lista ofert. Skuteczna, jeśli chcesz wyróżnić się spośród konkurencji.

Mailing

Możesz precyzyjnie wybierać grupę klientów, do których chcesz dotrzeć. Nasza baza to 6,6 miliona aktywnych odbiorców.

Showcase (kategoria)

Największa reklama na stronie kategorii. Ją jako pierwszą widzą klienci. Polecana przy promowaniu całej listy Twoich ofert.

Skyscraper

Twoja oferta będzie zawsze widoczna przy liście przedmiotów, które przeglądają kupujący. Skuteczny sposób na przekierowanie ruchu na Twój produkt.

więcej informacji

Dla dużych firm

Zwiększ rozpoznawalaność swojej firmy.
Umocnij swoją pozycję na rynku z Allegro i skorzystaj z opcji reklamy dla dużych przedsiębiorstw.

Showcase (strona główna)

Najlepsza widoczność w serwisie – 6 milionów odsłon dziennie.

Showcase marketingowy (strona główna)

Dobry sposób na prezentację ofert promocyjnych.

Layer (warstwa kategorii)

Docieraj do użytkowników, którzy szukają ofert takich, jak Twoja.

więcej informacji

Zainteresuj kupujących

Twój sklep na Allegro

Strefa okazji

Dział atrakcyjnych ofert wybranych przez naszych specjalistów, wystawianych przez sprzedawców spełniających określone kryteria. Oferty w Strefie okazji cechuje różnorodność modeli, kolorów i rozmiarów, dodatkowe gratisy; szeroki wybór form dostawy, atrakcyjne ceny.
Chcesz dodać ofertę do Strefy okazji?

"Nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby zacząć sprzedawać na Allegro i dotrzeć do milionów klientów. Kupujący często powtarzają: "Chcesz coś kupić? Poszukaj na Allegro." Wszyscy znają Allegro! Sama korzystam z aplikacji mobilnej i kuponów promocyjnych, które oferuje." - Sklep QLS

Moda Allegro

Moda Allegro

Blogerzy Allegro mogą tworzyć stylizacje z Twoich produktów i w ten sposób przyciągać więcej klientów do Twoich ofert. Content marketing jest świetnym sposobem na sprzedaż, dlatego dostarczamy kupującym wysokiej jakości treści o modzie, które prowadzą ich do Twojego e-sklepu.

Akcje specjalne

Łączymy działania w internecie i poza nim, żeby jeszcze lepiej promować Twoje oferty.

"Jesteśmy na Allegro już dziewięć lat. Od tamtego czasu serwis bardzo się rozwinął i w niczym nie odstaje od zagranicznych platform sprzedażowych. Na polskim rynku jest najlepszy! Proces sprzedaży w serwisie jest w pełni zautomatyzowany, a opcje promocji pozwalają docierać do konkretnych klientów. To podnosi jakość i komfort zakupów." - Yessport

Allegro Ads - oferty sponsorowane

Allegro
  • Allegro Ads to usługa umożliwiająca wyświetlanie się przed konkurencją, poprzez zaprezentowanie wystawionych przez Ciebie ofert w miejscach najpopularniejszych na Allegro np: na jednym z dwóch pierwszych miejsc listy wyszukiwania.
  • Rozpocząć można od dowolnego budżetu, a płatność jest wyłącznie za kliknięcie, czyli za potencjalnego klienta.
  • Wystarczy wybrać oferty, które chce się promować, ustawić stawkę za kliknięcie i budżet przeznaczony na kampanię. To wszystko!
  • Allegro Ads pozwala monitorować sprzedaż w czasie rzeczywistym i kontrolować zwrot z inwestycji. To usługa, które skutecznie wesprze Twoje działania na Allegro!

Dowiedz się więcej na: http://ads.allegro.pl/

"Naszą przygodę z Allegro zaczynaliśmy od sprzedawania pojedynczych sztuk elektroniki użytkowej. Teraz oferujemy ponad tysiąc produktów. Allegro nie zostawia sprzedawców bez pomocy – organizuje szkolenia, dostarcza coraz lepszych narządzi oraz form promocji. Nigdzie się stąd nie ruszamy!" - redcoon_Polska

Wiecej o reklamie na Allegro na stronie reklama.allegro.pl

For small businesses

Reach new Buyers.
Allegro is a simple way to grow your business. Take advantage of the many promotion methods.

Brand bar

The advert of your company is displayed above the offers list. This is an effective way to distinguish your business among competitors.

Mailing

You can precisely select the group of clients you want to reach. Our base comprises 6.6 million active buyers.

Showcase (category)

The largest advert on the category page. This is the first thing clients see. Recommended if you want to promote your entire offers list.

Skyscraper

Your offer will always be visible next to the list of items browsed by buyers. Effective way to redirect views to your product.

more information

For large businesses

Increase recognition of your company.
Reinforce your market position with Allegro and take advantage of the advertising options for large businesses.

Showcase (home page)

Best visibility on the website - 6 million daily views.

Marketing showcase (home page)

Good way to present promotional offers.

Layer (category layer)

Reach users who are looking for offers like yours.

more information

Engage buyers

Twój sklep na Allegro

Daily Deals zone

This is where our users come to look for the best prices. If your product is cheapest on Allegro, your offer should also be here. This is also a good way to manage excessive stocks.
Want to add your offer to the Daily Deals zone?

"You don’t need a lot of money to start selling on Allegro and reach millions of customers. Buyers keep saying: “Want to buy something? Look on Allegro." Everyone knows Allegro! I use the mobile app and the promotion coupons it offers myself." - Sklep QLS

Moda Allegro

Allegro fashion

Allegro bloggers can create stylings based on your products and in this way attract more clients to your offer. Since content marketing is a great way to sell, we provide buyers with quality fashion content that directs them to your e-store.

Special actions

We combine your offline and online activities to promote your offers even better.

"We have been present on Allegro for nine years already. In that time, the site has grown immensely and is second to none of the international selling platforms. In the Polish market, it is unrivalled! The sale process in fully automated, and promotion options allow us to target specific customers. This improves quality and convenience of shopping." - Yessport

ADS.ALLEGRO.PL

Allegro
  • Thanks to allegro Ads, you have unique opportunity to position your offer on the first places of product listing on Allegro.
  • All you need to do is choose offers you want to promote, determine rate per click and set daiy budget limit and you offer is already promoted on Allegro, as simple as that!
  • Transparent payment rules – no click, no costs. There is no additional hidden costs and you can start with any budget level you like.
    learn more about ADS.ALLEGRO.PL

"We started trading on Allegro with single items of household electronics. Now we are offering over a thousand products. Allegro does not leave sellers unassisted - they organise trainings, deliver better and better tools and forms of promotion. We are not going anywhere else!" - redcoon_Polska

More information on reklama.allegro.pl